obrázky

19. července 2010 v 19:08 |  obrázky
eragon
eragon
eragon
arya
eragon a murtag
eragon
eragon
Arya
eragon
Safira a trn
eragon
eragon
eragon
eragon
murtag
 

Eragon -1.kapitola

11. ledna 2010 v 17:28 |  kniha
Úvod:
Stín strachu
Vítr skučel nocí a přinášel s sebou vůni, která změní svět. Vysoký Stín zvedl hlavu a zavětřil. Vypadal jako člověk, kromě temně rudých vlasů a kaštanových očí.
Překvapeně zamrkal. Zpráva byla jasná: jsou tady. Nebo je to léčka? Zvážil šance a pak stroze zavelel: "Rozestupte se... skryjte se za stromy a keře. Zastavte každého, kdo se přiblíží... nebo zemřete."
Kolem něj pobíhalo dvanáct urgalů. Každá nestvůra držela krátký meč a kulatý železný štít pomalovaný černými znaky. Podobaly se lidem s ohnutýma nohama a mohutnými zvířecími pažemi, které uměly jen drtit a ničit. Nad malýma ušima jim vyrůstal pár zkroucených rohů. Teď se s vrčením spěchaly schovat do křoví. Brzy se šelest uklidnil a les znovu utichl.
Stín vykukoval za silným stromem a sledoval cestu. Byla taková tma, že člověk by neviděl vůbec nic, ale pro něj tlumené měsíční světlo zářilo tak, jako by mezi stromy dopadaly sluneční paprsky; jeho pátravý pohled jasně a ostře viděl každý detail. Zůstával nezvykle klidný; v ruce třímal dlouhý lesklý meč, po jehož čepeli se klikatila mělká rýha. Zbraň byla tak úzká, že by proklouzla mezi dvěma žebry, ale přesto dost pevná, aby prorazila i nejtvrdší brnění.
Urgalové neviděli tak dobře jako Stín; tápali ve tmě jako slepí žebráci a šmátrali před sebou zbraněmi. Do ticha zahoukala sova. Nikdo se nezklidnil, dokud pták neodletěl. Pak se zrůdy zachvěly v chladu noci; pod těžkými botami
jedné z nich zapraskala větvička. Stín zlostně zasyčel a urgalové se přikrčili a znehybněli. Snažil se přemoci svůj odpor - urgalové zapáchali jako zkažené maso - a odvrátil se. Byly to pro něj jen vraždící stroje, nic víc.
Jak minuty narůstaly v hodiny, Stín přemáhal netrpělivost. Ta vůně se musela linout daleko před svými původci. Nedovolil urgalům vstát a trochu se zahřát. Stejné pohodlí odpíral i sám sobě; zůstával za stromem a bedlivě pozoroval pěšinu. Lesem se prohnal další poryv větru. Tentokrát byla vůně mnohem silnější. Rozrušeně zdvihl horní ret a zavrčel.
se," zašeptal a celé tělo se mu rozechvělo. Špičkou meče dělal drobné kroužky. Dostat se až sem ho stálo mnoho úsilí a úkladů. Teď to nesmí zkazit.
Pod hustým obočím se urgalům rozjasnila očka a pevně sevřeli své zbraně. Stín uslyšel cinknutí, když něco tvrdého narazilo na uvolněný kámen
. Ze tmy se začaly
vynořovat matné obrysy a blížily se po cestě.
Tři jezdci na bílých koních cválali přímo do pasti. Hlavy měli zdvižené hrdě do výšky a pláště se jim v měsíčním světle vlnily jako tekuté stříbro.
Na prvním koni jel elf se zašpičatělýma ušima a ladně sešikmeným obočím. Byl štíhlý, ale silný, jako rapír. Přes záda měl přehozený velký luk, na jednom boku upevněný meč a na druhém toulec šípů s labutími pírky.
Poslední jezdec měl stejně pohledný obličej a ostré rysy jako ten první. V pravé ruce držel dlouhé kopí a u opasku mu visela bílá dýka. Jeho hlavu zdobila neobyčejná přilbice, vykládaná jantarem a zlatem.
Mezi těmi dvěma jela elfská žena s havraními vlasy, která rozvážně zkoumala okolí. Její hluboké oči, orámované dlouhými černými loknami, vyzařovaly energii. Prosté šaty jí nijak neubíraly na kráse. U boku měla meč a na zádech dlouhý luk s toulcem. V klíně vezla mošnu, na niž se často dívala, jako by se ujišťovala, že tam stále je.
Jeden z elfů potichu mluvil, ale Stín jeho slova nezaslechl. Žena odpověděla s očividnou autoritou a její strážci si vyměnili místa. Ten s přilbicí se ujal vedení a ostražitě sevřel kopí, připraven k útoku. Projeli kolem Stínova úkrytu a několika urgalů, aniž by pojali podezření.
Stín si už začínal vychutnávat vítězství, když tu se vítr otočil a zavanul směrem k elfům, plný odporného zápachu urgalů. Koně znepokojeně zafrkali a pohodili hlavou. Jezdci ztuhli, očima přelétli ze strany na stranu, pak prudce otočili svá zvířata a vyrazili pryč.
Žena uháněla kupředu a zanechala dvojici strážců daleko za sebou. Urgalové vystoupili z úkrytů a vystřelili proud černých šípů. Stín vyskočil zpoza stromu, zdvihl pravou ruku a vykřikl: "Garjzla!"
Z dlaně mu vyšlehl rudý blesk, osvítil stromy krvavě červeným světlem a zasáhl ženina koně. Zvíře se s pronikavým zařičením skácelo po hlavě k zemi. Elfka z něj neuvěřitelně rychle seskočila, zlehka přistála na zemi a ohlédla se po svých strážcích.
Smrtící šípy urgalů zasáhly oba elfy téměř okamžitě. Spadli z nádherných koní a krev se smísila s prachem. Když se k nim urgalové rozeběhli, Stín je zarazil: "Za ní! Tu chci!" Netvorové zavrčeli a uháněli po pěšině.
Když uviděla své společníky mrtvé, ze rtů se jí vydral zoufalý výkřik. Udělala krok směrem k nim, pak proklela nepřátele a vběhla do lesa.
Zatímco se urgalové prodírali mezi stromy, Stín vyšplhal na žulovou skálu, která se tyčila nad lesem. Odtud mohl pozorovat široké okolí. Zvedl ruku a pronesl: "Böetq istalri!" a čtvrt míle lesa se topilo v plamenech. Postupně zapaloval jednu část lesa za druhou, dokud kolem místa přepadení nevznikl asi dvoumílový ohnivý kruh. Plameny vypadaly, jako by si stromy nasadily rozžhavenou korunu. S uspokojením dával pozor, aby kruh někde náhodou neuhasl.
Pás ohně se rozšiřoval a zužoval tak oblast, kterou měli urgalové prohledat. Najednou Stín uslyšel výkřiky a ostré zaječení. Spatřil mezi stromy, že tři jeho přisluhovači padají smrtelně zranění na jednu hromadu. Zahlédl, jak elfka utíká před zbytkem urgalů.
Obrovskou rychlostí prchala k žulovému skalisku. Stín prozkoumal zemi dvacet stop pod sebou, pak skočil a mrštně přistál přímo před ní. Prosmýkla se kolem něj a uháněla zpátky k cestě. Z meče jí odkapávala černá urgalská krev a ušpinila váček, který držela v ruce.
Rohaté nestvůry vyrazily z lesa a obklíčily ji, takže neměla kam utéci. Pohazovala hlavou kolem dokola a pokoušela se najít únikovou cestu. Když žádnou nenalezla, s královským opovržením pozvedla hlavu. Stín k ní kráčel se zdviženou rukou a vychutnával si její bezmoc.
"Chyťte ji."
Když urgalové vyrazili kupředu, elfka roztáhla váček, sáhla do něj a nechala ho spadnout na zem. V rukou držela obrovský safírový kámen, ve kterém se zrcadlily zuřivé plameny. Zvedla ho nad hlavu a ze rtů se jí linula horečná slova. Stín zoufale vykřikl: "Garjzla!"
Z ruky mu vytryskla koule červených plamenů a rychle jako šíp letěla k elfce. Ale bylo příliš pozdě. Záblesk smaragdově zeleného světla krátce osvítil les a kámen zmizel. Pak elfku zasáhl rudý oheň a ona se zhroutila k zemi.
Stín vztekle zařval, vykročil vpřed a mrštil mečem do stromu. Zbraň projela půlkou kmene, tam se zasekla a rozkmitala. Vystřelil z dlaně devět blesků energie, jimiž okamžitě zabil urgaly, vytrhl meč z kmene a vyrazil k elfce.
Z úst se mu řinula proroctví o pomstě, pronesená odporným jazykem
, který znal jenom on. Sevřel hubené ruce a zahleděl se k nebi. Studené hvězdy mu ten pohled vracely jako nějací pozorovatelé z jiných světů. Znechuceně zkroutil rty a obrátil se zpět k omráčené ženě.
Její krása, která by uchvátila každého smrtelníka, pro něj neměla kouzlo. Přesvědčil se, že kámen je pryč, pak z úkrytu mezi stromy vyvedl svého koně. Přivázal si elfku k sedlu, nasedl a vyrazil z lesů.
Uhasil oheň, který mu stál v cestě, ale zbytek nechal hořet.

starověký jazyk

10. ledna 2010 v 20:22 |  Jazyk
Aí varden abr du Šrur'tugals gata vanta.-Střážce Jezdců žádá vstup.

A
Aiedail-Jitřenka
arget-stříbro
Argetlam-stříbrná ruka
Atra gülai un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir frá rauthr-Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi chráněn před nepřízní

B
Böetq istalri!-Širý oheň!
breoal-rodina, dům
brisingr-oheň

D
Deloi moi!-Půdo, proměň se!
delois-rostlina se zelenými listy a nachovými květy
Domia abr Wyrda-Nadvláda osudu (kniha)
dras-město
draumr kópa-snový pohled
Du grind huildr!-Podrž bránu!
Du Silbena datia-Vzdychající mlhy (píseň)
Du Súndavar Freohr!-Smrt stínů!
Du Vrangr Gata-Klikatá cesta
Du Weldenvarden-Strážný les

E
Edoc'sil-Nedobytná
eitha-jít, odejít
Eka aí fricai un Šrur'tugal!-Jsem Jezdec a přítel!
ethgrí-vyvolávat

F
Fethrblaka, eka weohnata néiat haina ono. Blaka eom iet lam.-Ptáčku, neublížím ti. Sedni mi na ruku.

G
garjzla-světlo
Gath un reisa du rakr!-Spoj a zvedni mlhu!
gedwëy ignasia-zářivá dlaň
Gëuloth du knífr!-Otup meč!

H
Helgrind-Brány smrti

I
iet-můj (hovorově)

J
jierda-zlomit, uhodit
Jierda theirra kalfis!-Zlom jim lýtka!

M
Manin! Wyrda! Hugin!-Paměť! Osud! Myšlenka!
Moi stenr!-Kameni, proměň se!

N
Nagz reisa!-Přikrývko, zvedni se!

O
Osthato Chetowä-Truchlící mudrc

P
pömnuria-můj (spisovně)

R
Ristvak'baen-Místo velkého zármutku

S
seithr-čarodějnice
Skulblaka, eka celöbra ono un mulabra ono un onr Šrur'tugal né haina. Atra nosu waíse fricai.-Draku, vzdávám ti úctu a nechci tobě ani tvému Jezdci ublížit. Buďme přáteli.
slytha-spánek
Stenr reisa!-Zvedni kámen!

T
thrysta-tlačit, stlačit
Thrysta deloi.-Stlačit zemi.
Thver stenr un atra eka hórna!-Překroč kámen, ať slyším!
Togira Ikonoka-Zdravý mrzák
tuatha du orothrim-zmírni hlupákovu moudrost (uroveň ve výcviku Jezdců)

V
Varden-Střážní
vöndr-tenký rovný klacek

W
Waíse heill!-Uzdrav se!
Wiol pömnuria ilian-Pro mé štěstí
wyrda-osud

Y
yawë-pouto důvěry

Š
Šrur'tugal-Jezdec
 


postavy2

10. ledna 2010 v 20:20 |  postavy
Ažihad
Vůdce Vardenů. Vedl Vardeny z útočistě, které jim poskytli trpaslíci, Tronjheim ve Farthen Dur. Byl moudrý a mezi Vardeny i trpaslíky velmi vážený. Ve Farthen Dur se dělil o moc s trpasličím králem Hrothgarem. Měl dceru Nasuadu, která od jakživa plnila jeho příkazy. Nikdo nevědel, když přišli do Farthen Duru, kdo je její matkou, Ažihad to nikdy nikomu nezdělil. V Bitvě pod Farthen Durem vedl jedno ze tří křídel Vardenů a trpaslíků. Po vítězné bitvě se vydal pronásledovat uprchlíky, urgaly, do chodeb pod Beorskými horami. Když se vrátil do Tronjheimu byl v tunelu, zabit skupinou urgalů. Byl pohřbit do zvláštní kobky, pod Tronjheimem.

Birgit
Žena Quinbiho, žili spolu v Carvahallu, dokud nepřišli do Carvahallu vojáci vedeni ra'zaky, zatknout Rorana a dopravit ho králi. Quinby byl zabit opilými vojáky, ra'zakové jeho tělo dokonale ohlodali až na kosti, což Carvahallské podnítilo k útoku. Birgit sváděla smrt jejího manžela na Rorana, ale vždy mu pomáhala, se slovy, že až tohle skončí vybere si jeho dluh. Přesto se stala jedním z nejodhodlanejších Carvahallských obyvatelů, když přecházeli Dračí hory a dál pokračovali na jih do Surdy.

Brom
Carvahallský vypravěč. Kdysi býval Dračím jezdcem, ale když mu zemřela dračice Safira a ostatní Jezdci zemřeli, nebo se přidali ke Galbatorixovi, začal truchlit a nemohl na ni zapomenout. I proto, ale také proto že ho zradil největší přítel Morzan, založil odbojovou skupinu - Vardeny a stanul v jejich čele. Brzy nato ukradl jedno ze třech dračích vajec z královského paláce. Nakonec ho, ale našel Morzan, poslední z křivopřísežníku a snažil se ho zastavit. Brom ho zabil a nechal si jeho meč Zar'roc. Pak vejce odnesl k Vardenům, kde se rozhodlo, že on bude učit jezdce, kterého si drak ve vejci vybere. Ale když se roky nic nědělo odešel do Carvahallu, kde se sadil jako vypravěč. Když se k Eragonovi dostalo vejce a vylíhla semu Safira, putoval s ním Brom na cestě za ra'zaky, kterým se chtěl Eragon pomstít za smrt svého strýce Gera. Brom Eragona vyučoval v kouzlení a v boji s mečem. Nakonec Brom zemřel rukou ra'zaka, který smrtelně zranlil. Eragon ho pomocí kouzel pohřbil do pískovcové skály u Dras-Leony a dračice Safira mu pomocí svých schopností vytvořila diamantovou hrobku.

Eragon
Mladík, který od jakživa žil v Carvahallu, na farmě u svého strýčka Gera se svým bratrancem Roranem. Jako jeden z mála se odvažoval lovit v Dračích horách, které byli samé nebezpečí. život mu změnil nález překrásného kamene, ze kterého se nakonec vyklubalo dračí vejce. Dráčiče, která se narodila dostala jméno Safira. Brzy začali Safiru hledat královi přisluhovači, kteří zabyli eragonova střýčka Gera. Eragon se rozhodl jeho smrt pomstít a vydal se postopách ra'zaců, kteří zabili Gera. K Eragonovi se přidal Brom, který mu nabídl svoje služby. Eragon se brzy naučil kouzlit a Brom ho každý večer učilil jak bojovat s mečem. Když Brom zemřel a on vyvázl jen tak tak před ra'zaky, přidal se k němu jeho zachránce Murtagh. Spolu puto vali do Gil'ead, zde se Eragon utkal se Stínem, kde mu znovu zachránil život Murtagh, ale Stína nezabil. Spolu odvedli z vězení elskou ženu Aryu, která byla otrávená jedem a byla ve zvláštním spánku. Po putování přes poušť Haradak a údolíma Beorských hor, dospěli až k branám Farthen Dur, kde žijí trpaslíci a Vardenové. Zde byl podroben zkoušce, kterou prošel. V bitvě, která se tu několik dní po jeho příchodu strhla, dokázal zabít Stína a díky tomu Vardenové a trpaslíci rozprášili zmatkující urgalské vojsko. Bohužel ho Stín poznamenal ošklivým šrámen na zádech, který ho nesnesitelně bolel při každé větší námaze. Po bitvě na nástupu Nasuady do čela Vardenů jí přísahal věrnost. Hrothgar mu nábil členství v klanu Durgrimst Ingetium a eragon ho přijal. Další zastávkou Eragona v cestě do Ellesméry byl Tarnag, kde se dozvěděl více o trpasličím náboženstvý. Palvili se po řece Áz Ragni a pak po Gaeně, a po tom na koních po lesích Du Waldenvarden až do Elelsméry. Kde začal jeho výcvik Jezdce, pod vedením posledního žijícího Jezdce Oromise. Během oslav Agaetí Blödhren na potvrazení smlouvy s draky mu draci vyléčili jeho zranění a dokončili proměnu v Jezdce. Získal většinu smyslů elfa a dokonce i lépe bojoval. Když zjistil co se děje na jihu v Surdě ihned s Orikem vyrazili na jih. Zde se zůčastnil Bitvy na Hořících pláních, kde se utkal s Murtaghem novým Galbatorixově Jezdci. Murtagh ho snadno porazil, ale Eragon ho dokázal přemluvit ať ho pustí.

Hrothgar
Král trpaslíků, vůdce klanu Durgrimst Ingietum. Jeho sídlo je trůní sál pod Tronjheimem, kde jsou sochy všech předchozích králů. Hrothgar poskytl úkryt Vardenům ve Farthen Dur. S Ažihadem vůdcem Vardenů měl rozdělené pravomoce. Když dorazil Eragon do Tronjheimu a schylovalo s k bitvě, věnoval mu brnění a také dračí pro Safiru. Po bitvě, když Eragon slíbil věrnost Nasuadě, mu nabídl Hrothgar členství ve svém klanu, což nenabídl žádnému člověku nikdy předtím. Nakonec Hrothgarův konec přišel v Bitvě na Hoříích pláních, kde ho zabil kouzlem Murthag, nový Jezdec.

Jeod
Jeod Tyčka, jak se mu také říká, je členem Vardenů a přítel Broma. Společně s Bromem se vydali zpět do Království a vydali se postopách Křivopřísežníků. Jejich meči zemřela většina z nich. Společnými silami objevili tajnou chodbu do Galbatorixova paláce. A odtud pak ukradli jedno ze tří vajec, které Galbatorix vzal po zabití všech draků. Poté se Jeod vydal do Teirmu, kde si otevřel obchodní firmu. Díky které mohl dopravovad do Surdy a dál do Beorských hor Vardenům potraviny a zbraně. Když k němu přišel Brom a Eragon, pomohl jim najít informace o seitrovym oleji. Dlouhou se mu dařilo posílat zásoby Vardenům, než se mu začli záhadně ztrácet lodě a jejich posádky, stejně tak i ostatním obchodníkům, kteří podporovali Vardeny. Proto byl nucen vyhlásit bankrot a prodat všechen svůj majetek. Když, ale do Teirmu přišel Eragonův bratranec Roran, pomohl mu ukrást Dračí Křídlo, s kterým se přeplavili až do Surdy.

Murtagh
Morzanův syn. Utekl z královského paláce poté co rozpoznal, že Galbatorix je blázen a chce mít neomezenou moc. Když se dozvěděl o novém Jezdci, stopoval ra'zaky, kteří ho zaním dovedli. Nedaleko Dras-Leony zachránil Eragona a Broma, který ale zraněním podlehl. Spolu s Eragonem putovali do Gil'ead, kde vysvobodili elfskou ženu Aryu a Murtagh znovu zachránil Eragonovi život. Po putování přes poušť Haradak a údolíma Beorských hor, dospěli až k branám Farthen Dur, kde žijí trpaslíci a Vardenové. Zde byl Murtagh uvězněn, protože se nechtěl podrobit prozoumání jeho mysli. V následující bitvě byl, ale puštěn aby mohl bránit Tronjheim. Když Dvojčata zradili Vardeny a unesli Murtagha po bitvě ke Galbatorixovi, který ho donutil mu přísaha tvěrnost ve starověkém jazyce, stal se Murtagh jeho novým Jezdcem. Jeho rudě červený drak se jmenuje Trn. Spolu s ním se utkali s Eragonem a Safirou v Bitvě na Hořících pláních. Murtagh snadno vyhrál, jelikož Galbatorix mu ukázal tajemství kouzel, které se i elfové bojí používat. Eragon ho, ale dokázal přemluvit, aby ho nechal jít a nezabíjel ho. Murtagh Eragona pustil, ale věděl že ho Galbatorix donutí aby to znovu neudělal.

Oromis
Poslední Jezdec, který přežil pád Jezdců, kromě Galbatorixe, který ho zapříčinil. Jeho drak Glaedr, ale přišel o jednu končetinu a Oromis, se stal neschopný boje. Proto se uchýlil ke skále Tel'naeír v lesích Du Waldenvarden, kde se svým drakem čekali na příchod nového Jezdce. Když Eragon přišel do Ellesméry, Oromis ho začal vyučovat, byl dobrý učitel. Už kdysi patřili pod jeho žáky Brom a Murtagh.

Orrin
Surdský král, na trůn nastoupil po smrti svého otce. Potají pomáhá Vardenům dodávkami jídla a zbraní. Galabtorix ho nenapadl, jen protože ho nepovažuje za velké nebezpečí. Bohužel má Galbatorix téměř pravdu, Orrin je mladý a jako vladař ke svým lidem mírný, ale špatný vojevůdce. Orrin je také vášnivý vědec. Ve svém hradu Borromeu v Aberonu má rozsáhlou laboratoř, kde provádí pokusy. Mimo jiné pokus s rtuťí ve válci ponořeným pod vodou, aby tak dokázal, že existuje vakuum. Své vědecké nářadí s sebou bere i na válečná tažení.

Roran
Syn Gerův. Vyrůstal v Carvahallu, kde pomáhal svému otci společně s Eragonem na jeho farmě, nedaleko Carvahallu. Zamiloval se do dcera řezníka Slouna Katriny. Sloun by samozřejmě nikdy nesouhlasil, aby si ji vzal chudý. Proto se Roran rozhodl odejít do Therinsfordu, kde nastoupil jako učedník místního mlynáře. Velmi brzy se, ale do Carvahallu vrátil na pohřeb svého otce, od té doby Eragona částí duše nenavíděl.
Když do Carvahallu přišli znovu ra'zakové, ukryl se. Vojáci, kteří přišli s ra'zaky zabili Quimbyho a později zapálili sýpku. Proto se rozhodli obyvatelé Carvahallu vojáky vyhnat, Roran jim pomohl a tím podepsali rozsudek nad svými životy. Zvlášť když Rorana opětovně odmítli ra'zakům vydat.
Za těchto okolnostech se nechtěl s Katrinou zasnoubit, ta ale naléhala a on se rozhodl, že se s ní zasnoubí. Když se to dozvěděl Sloun byl zostuzen a naštván. Když Roran přišel s nápadem přejít Dračí hory, Sloun zabil hlídače Byrda, aby mohli ra'zakové proniknout přes val a unést Katrinu. Čemuž Roran nedokázal zabránit a naopak utrpěl ošklivé zranění.
Od svého plánu, ale neopustil, převedl všechny vesničany i s jejich stády a v Nardě. Zde si najal lodě s kterými se doplavil až do Teirmu. Kde potkal Jeoda, který mu pomohl ukrást královskou loď Dračí křídlo. S touto lodí unikl Kančímu oku, velkému vodnímu víru mezi ostrovy u Surdy a nakonec doplul až k Hořícím pláním. Kde během bitvy zabil Dvojčata.

film2

10. ledna 2010 v 20:00 |  film


ukazka2

10. ledna 2010 v 19:51 |  ukázky

ukazka1

10. ledna 2010 v 19:50 |  ukázky

historie

10. ledna 2010 v 12:10 |  Alagesie
po trpaslících připluli přes moře elfové.

Draci a elfové nikdy nebyli velcími přáteli. Vše to začal mladý elfský lovec, který chytil a zabil jednoho draka. Ostatní draci začali na elfy útočit, což byl začátek dlouhotrvající krvavé a brutální války.

Největší problémem mezi elfy a draky byla komunikace, tento problém vyřešil až první Dračí jezdec Eragon. Eragon začal se svým drakem cestovat po celé Alagaësii a snažil se smířit tyto dvě rasy. Během jeho putovaní se mu podařilo uzavřít příměří mezi draky a elfy.

Protože Eragon i jeho drak, byli po spojení mnohem silnější, draci se rozhodli dávat elfům dvě nebo tři dračí vejce ročně, aby se s nimi spojil další elf, který se stal Dračím jezdcem. Postupem času rostla síla Dračích jezdců a získali si respekt krále, královny i obyvatelů celé Alagaësie.

Mír v Alagaësii trval po mnoho stovek let, než se stal novým jezdcem Galbatorix. Poté co byl přepaden a jeho drak zabit, zešílel. Ukradl draka jinému Dračímu jezdci, kterého zabil, draka k sobě připoutal mocnými kouzly. Spolu s Morzanem a Křivopřísežníky zabil většinu Dračích jezdců. Pouze Jezdec jménem Vrael se mu dokázal vyrovnat svou silou. V závěrečném střetnutí na Utgardu, Galbatorix Vraela srazil na kolena a nakonec zabil.

Od té doby vládne Galbatorix Alagaësii se svým černým drakem Šruikanem.tvoření a také draci. Několik stovek let po trpaslících připluli přes moře elfové.

Draci a elfové nikdy nebyli velcími přáteli. Vše to začal mladý elfský lovec, který chytil a zabil jednoho draka. Ostatní draci začali na elfy útočit, což byl začátek dlouhotrvající krvavé a brutální války.

Největší problémem mezi elfy a draky byla komunikace, tento problém vyřešil až první Dračí jezdec Eragon. Eragon začal se svým drakem cestovat po celé Alagaësii a snažil se smířit tyto dvě rasy. Během jeho putovaní se mu podařilo uzavřít příměří mezi draky a elfy.

Protože Eragon i jeho drak, byli po spojení mnohem silnější, draci se rozhodli dávat elfům dvě nebo tři dračí vejce ročně, aby se s nimi spojil další elf, který se stal Dračím jezdcem. Postupem času rostla síla Dračích jezdců a získali si respekt krále, královny i obyvatelů celé Alagaësie.

Mír v Alagaësii trval po mnoho stovek let, než se stal novým jezdcem Galbatorix. Poté co byl přepaden a jeho drak zabit, zešílel. Ukradl draka jinému Dračímu jezdci, kterého zabil, draka k sobě připoutal mocnými kouzly. Spolu s Morzanem a Křivopřísežníky zabil většinu Dračích jezdců. Pouze Jezdec jménem Vrael se mu dokázal vyrovnat svou silou. V závěrečném střetnutí na Utgardu, Galbatorix Vraela srazil na kolena a nakonec zabil.

Od té doby vládne Galbatorix Alagaësii se svým černým drakem Šruikanem. Poslední nadějí elfů a Vardenů jsou tři vejce, která Galbatorix stačil ukrást posledním drakům. Naštěstí jedno dokázal vzít z Galabtorivxova paláce Varden a Dračí jezdec jménem Brom.
e než lidé a také elfové, Alagaësii osídlili trpaslíci. Spolu s nimi žili v Alagaësii divoká zvířata, magické stvoření a také draci. Několik stovek let po trpaslících připluli přes moře elfové.

Draci a elfové nikdy nebyli velcími přáteli. Vše to začal mladý elfský lovec, který chytil a zabil jednoho draka. Ostatní draci začali na elfy útočit, což byl začátek dlouhotrvající krvavé a brutální války.

Největší problémem mezi elfy a draky byla komunikace, tento problém vyřešil až první Dračí jezdec Eragon. Eragon začal se svým drakem cestovat po celé Alagaësii a snažil se smířit tyto dvě rasy. Během jeho putovaní se mu podařilo uzavřít příměří mezi draky a elfy.

Protože Eragon i jeho drak, byli po spojení mnohem silnější, draci se rozhodli dávat elfům dvě nebo tři dračí vejce ročně, aby se s nimi spojil další elf, který se stal Dračím jezdcem. Postupem času rostla síla Dračích jezdců a získali si respekt krále, královny i obyvatelů celé Alagaësie.

Mír v Alagaësii trval po mnoho stovek let, než se stal novým jezdcem Galbatorix. Poté co byl přepaden a jeho drak zabit, zešílel. Ukradl draka jinému Dračímu jezdci, kterého zabil, draka k sobě připoutal mocnými kouzly. Spolu s Morzanem a Křivopřísežníky zabil většinu Dračích jezdců. Pouze Jezdec jménem Vrael se mu dokázal vyrovnat svou silou. V závěrečném střetnutí na Utgardu, Galbatorix Vraela srazil na kolena a nakonec zabil.

Od té doby vládne Galbatorix Alagaësii se svým černým drakem Šruikanem. Poslední nadějí elfů a Vardenů jsou tři vejce, která Galbatorix stačil ukrást posledním drakům. Naštěstí jedno dokázal vzít z Galabtorivxova paláce Varden a Dračí jezdec jménem Brom.
é stvoření a také draci. Několik stovek let po trpaslících připluli přes moře elfové.

Draci a elfové nikdy nebyli velcími přáteli. Vše to začal mladý elfský lovec, který chytil a zabil jednoho draka. Ostatní draci začali na elfy útočit, což byl začátek dlouhotrvající krvavé a brutální války.

Největší problémem mezi elfy a draky byla komunikace, tento problém vyřešil až první Dračí jezdec Eragon. Eragon začal se svým drakem cestovat po celé Alagaësii a snažil se smířit tyto dvě rasy. Během jeho putovaní se mu podařilo uzavřít příměří mezi draky a elfy.

Protože Eragon i jeho drak, byli po spojení mnohem silnější, draci se rozhodli dávat elfům dvě nebo tři dračí vejce ročně, aby se s nimi spojil další elf, který se stal Dračím jezdcem. Postupem času rostla síla Dračích jezdců a získali si respekt krále, královny i obyvatelů celé Alagaësie.

Mír v Alagaësii trval po mnoho stovek let, než se stal novým jezdcem Galbatorix. Poté co byl přepaden a jeho drak zabit, zešílel. Ukradl draka jinému Dračímu jezdci, kterého zabil, draka k sobě připoutal mocnými kouzly. Spolu s Morzanem a Křivopřísežníky zabil většinu Dračích jezdců. Pouze Jezdec jménem Vrael se mu dokázal vyrovnat svou silou. V závěrečném střetnutí na Utgardu, Galbatorix Vraela srazil na kolena a nakonec zabil.

Od té doby vládne Galbatorix Alagaësii se svým černým drakem Šruikanem. Poslední nadějí elfů a Vardenů jsou tři vejce, která Galbatorix stačil ukrást posledním drakům. Naštěstí jedno dokázal vzít z Galabtorivxova paláce Varden a Dračí jezdec jménem Brom.

místa alagesie

10. ledna 2010 v 12:07 |  Alagesie
Carvahall
Vesnice v údolí Palancar, má kolem třista obyvatel. Tuto vesnici nechal založit Král Palancar, nebo nějaký jeho potomek, ještě dodnes jejich královská krev koluje v žilách zdejších obyvatel. Vesnice má hostinec a kováře, ale to jen díky tomu, že vesnicí přes zimu chodí lovci kožešin. Dvakrát do roka, na jaře a na podzim, jezdí do Carvahallu obchodníci, aby prodali věci potřebné na následující období a vykoupili nepoteřbné věci pro vesničany, nebo přebytečnou úrodu.

V Carvahallu vyrůstal Eragon, synovec Gera. Když našel dračí vejce v Dračích horách zpečetil tak osud celé vesnice ať nechtíč. Od té doby se do Carvahallu sjížděli královy přisluhovači a vojáci, až nakonec Rroran, Eragonův bratranec a syn Gera, obyvatele vesnice převedl přes Dračí hory do Nardy a pak po moři až do Surdy. Vojáci celou vesnici vypálili a tím i zanikla.

Dras-Leona
Jedno z největrsích měst Království, ležící na jihu Království u jezera Leona, podle kterého má své jméno. Je postaveno velice neuspořádaně a žije zde lůza celého Království, pouze ve středu města, kde stojí palác Marcuse Tábora, vládce Dras-Leony, a velká katedrála přisluhovačů Helgrindu, žijí bohatí občané.

Eragon zde také nějakou dobu přebýval v hostinci U Zlaté koule, když pátral po ra'zacích. Ti, ale Eragona vypátrali dřív a přepadli ho v katedrále, odkaď jen se štěstím vyvázl. Ještě větší štěstí potřeboval k tomu, aby mohl z města s Bromem uniknout, to se mu podařilo, když si kouzlem podržel hlavní bránu.

Gil'ead
Jedno z velkých měst Království, ale spíš než město, slouží Gil'ead jako velké kasárny pro Galbatorixovu armádu. Dále jsou zde pouze vězení pro Galbatorixovi odpůrce. Leží na severu Království u jezera Isenstar.

Právě zde drželi Aryu a později Eragona, který ji vysvobodil a setkal se tu poprve se Stínem jménem Durza.

Tarnag
Trpasličí město na východě Beorských hor, narozdíl od jiných měst, je toto město na povrchu. Město je terasovité a na samém vrcholku stojí Celbedeil. Což je svatyně a chrám trpaslíků v kterém jsou sochy všech trpasličích bohů a velký obraz dějin Allagaësie, který je dlouhý stovky metrů. Je udělán z glazury tudíž se s časem nemění. Ve městě žije několik klanů Durgrimst Feldunost, Durgrimst Quan, klan jehož členové působí jako služebníci a poslové bohů v Celbedeilu. Durgrimst Ragni Hefthym, Stážci řeky, vládnou Tarnagu. Durgrimst Az Swekdn rak Anhuin, klan který též žije v Tarnagu.

Tronjheim
Trpasličí město ve tvaru hory. Je vysoké přes jednu míli a na samém vrcholku nad Isidar Mithrim, Hvězdným safírem, leží sluj vybudována pro pobyt draků. Tronjheim leží uprostřed velkého kráteru sopku Farthen Dur, která leží v Beorských horách. Celé město je vybudováno z mramoru, je postaveno tak, aby se sem vešel celý trpasličí lid v případě nebezpečí. Proto většinu času je Tronjheim skoro úplně prázdný, v mnoha patrech nikdo nežije. V Tronjheimu žije král trpaslíků a když zde byli ukryti Vardenové, přebýval zde i vůdce vardenů.


Rejstřík

10. ledna 2010 v 12:06 |  obecně
A
Aberon - hlavní město Surdy v kterém leží Borromeo, hrad krále Orrina.
Acallamh - Hrdinka elfské epické písně
Agaetí Blödhren - Osalva Pokrevní přísahy
Alagaësie - Jméno země, dějiště příběhu
Alalea - místo, odkud pocházejí elfové
Albriech - Horstův syn
Angela - bylinkářka v Teirmu, k předpovídání osudu používá dračí kůstky, které nikdy nelžou, tak vyložila osud Eragonovi i kdysi dávno jeho matce. Později se přesunula do Tronjheimu.
Anora - řeka protékající Dračími horami a údolím Palancar
Anurin - vůdce dračích Jezdců před Vraelem.
Aroughs - město na jihu
Arya - elfka, která byla ochránkyní dračího vejce, ze kterého se vyklubala Safira. Právě ona ho poslala do Dračích hor, když ji zajmul Stín. Je velmi dobrou kouzelnicí.
Az Ragni - řeka, která teče z Beorských hor na sever k městu Hedart
Ažihad - vůdce Vardenů. Žije v Tronjheimu a zde se dělí o moc s trpasličím králem Hrothgarem.

B
Baldor - Horstův syn
Beirland - ostrov u Surdy, je jediným z ostrovů u Surdy, na kterém leží vesnice
Belatona - město na jihu
beorn - elfský název pro lesního medvěda typického pro Beorské hory
Beorské hory - hory na východním pobřeží Surdy. Tyto hory se stali jediným útočištěm trpaslíků, mají zde několik větších či menších cest. Celé hory jsou prokutány jejich tunely, dá se přejít z jednoho konce na druhý podzemým. Výška Beorských hor je neuvěřitelná, některé hory dosahují výšky až dvanáct mil.
Beroan - drak
Bid'Darm - jméno draka prvního Jezdce Eragona
Birgit - žena Quinbyho
Birka - Gerův kůň
Blagden - bílý havran královny Islanzadí
Blesk - viz Sněžný Blesk
Borromeo - hrad, sídlo krále Surdy, leží v Aberonu.
Brand - Risthartův obchodní správce v Teirmu. Je neúplatný a dodržojel všechny zásady a předpisy.
Brány temnot - viz Helgrind
Briam - drak
Brom - vypravěč z Carvahallu, Eragonův společník. Kdysi býval Jezdcem, ale v bitvě o Dorú Areaba mu zemřela dračice Safira a on musel žít dlouhý život bez ní. Svůj konec našel v pískovcových horách u Dras-Leony.
Brugh - Gerův kůň
Bullridge - město
Byrda - obyvatel Carvahallu zavraždění Slounem

C
Cantos - město, příležitostný úkryt vzbouřenců
Carsaib - původní Durzovo jméno
Carvahall - rodná vesnice Eragona. Obchodníci sem jezdívali dvakrát do roka na podzim a na jaře, obyvatelé od nich nakoupili zásoby pro nadcházející období a prodali jim přebytečnou úrodu. Ještě dodne koluje v žilách obyvatel Carvahallu krev krále Palancara, který toto území obýval před osmi sty lety.
Celbedeil - svatyně a chrám trpaslíků v kterém jsou sochy všech trpasličích bohů a velký obraz dějin Allagaësie, který je dlouhý stovky metrů. Je udělán z glazury tudíž se s časem nemění.
Ceranthor - dávný elfský král
Ceris - elfské město a základna na jihu Du Weldenvarden
Ceunon - město na severu
Clovis - majitel obchodních člunů

Č
čaroděj, čarodějnice - užívá zaklínadla a lektvary
Černá ruka - Galbatorixoi špióni na Surdě
černokněžník - používá duchy a temná kouzla

D
Daret - vesnice u řeky Ninor
Dellanir - elfská královna, předchůdkyně Evandara
Dempton - mlynář z Therinsfordu, který nabídl práci Roranovi.
Deynor - vůdce Vardenů, Ažihadův předchůdce
Dóndar - desátý král trpaslíků. Zajímal se o poezii, což dokládá trpasličí knihovna, kde můžete najít některé z jeho básní.
Dormnad - spojka Vardenů v Gil'eadu
Dorú Areaba - město Jezdců na ostrově Vroengard
Dračí hory - pohoří na západě Alagaësie. Většina lidí se sem bála chodit, příroda zde byla nehostiná a nebezpečná.
Dračí jezdci - ochránci země. Byli spjati se svými draky, a díky tomu se dožívali dlouhého věku.
Dračí křídlo - třístěžňová zásobovací loď
Dras-Leona - město na jihu. Nemá žádný řád, žijí zde uctívači Helgrindu, kteří pijí krev a provádí vražedné rituály. Stojí zde palác v kterém žije Marcus Tábor, ale největší dominantní stavbou je katedrála.
Du Fyrn Skulblaka - válka elfů a draků
Du Silbena Datia - název písně
Du Vrangr Gata - Klikatá cesta; skupina kouzelníků z Tronjheimu. Do této skupiny patří i Dvojčata.
Du Weldenvarden - lesy na severu Alagaësie, jsou ještě nebezpečnější než Dračí hory, kdo se sem vydal už se nevrátil, nebo se vrátil jako šílenec.
Durgrimst Ingietum - trpasličí klan, do kterého patří Hrothgar
Durgrimst Feldunost - trpasličí klan
Durza - Stín; černokněžník. Byl učedníkem Haega, který nakonec zemřel. Durza Stín, byl zabit Eragonem v Bivě pod Farthen Durem.
Dvojčata - Ažihadovi strážci, patří k nejmocnejším čarodějům v Tronjheimu. Ale jsou velmi zrádní a intrikánští.

E
Ebrithil - oslovení "Mistře" ve starověkém jazyce
Edok'sil - strážní věž Jezdců na Utgardu
Egraz Karn - Holohlavý; označení Dvojčete
Elain - Horstova žena
Elesari - členka Rady starších
elfové - jedna z ras obývající Alagaësii
Ellesméra - elfské hlavní město
Elva - vardenský sirotek požehnaný Eragonem a Safirou. Díky čemuž ihend ví proč se trápí lidé v jějí blízkosti.
Eragon - 1. hlavní postava příběhu; 2. první Jezdec téhož jména
Eridor - drak
erisdar - elfské lucerny
Evan - falešné jméno Eragona v Teirmu, které používal, aby neprozradil svou pravou identitu.

F
faelnirv - elfský nápoj, destilát
Falberd - člen Rady starších
Faölin - Aryin společník, který byl zabit, když vezli dračí vejce do Osilonu.
Fariky - služebná Nasuady
Farthen Dur - kráter sopky, ve kterém leží velkolepé sídlo Vardenů a trpaslíků Tronjheim.
Fasaloft - vesnice u jezera Leona
Feinster - vesnice
feldunost - zvíře typické pro Beorské hory, vypadá jako hosrská koza, která má rohy větší než urgal.
Fisk - tesař z Carvahallu
flamberg - zbraň
Folkvír - kůň na kterém cestoval Eragon po Du Weldenvarden
Fredrik - vardenský bojovník. V boji mečem se mu vyrovná jen málo, který člověk nebo trpaslík.
Frundor - drak

G
Gašz - Galbatorixův velitel
Galbatorix - král Alagaësie. Kdysi býval jezdec, ale když přišel o svého draka zbláznil se a žádal Jezdce o alšího. Ty mu ho nedali a on postupně všechny zabil a ty které nezabil se k němu přidali.
Galzra - drak
Gannel - trpaslík a mnich, vůdce klanu Durgrimst Quan
Gareth - hostinský u Zeleného kaštanu
Garzvog - Kull, vůdce urgalů
Gedrik - koželuh z Carvahallu
Gero - Eragonův strýc, kterého zabili ra'zaci
Gertruda - bylinkářka z Carvahallu, působila zde také jakási zdravotnice nebo spíše léčitelka.
Gil'ead - město na severu
Gildintor - bájný hřebec
Glaedr - Oromisův drak, který přišel o jednu nohu a proto i s Oromisem odešli do ústraní Du Waldenvarden
Glenwing - Aryin společník, který byl zabit, když vezli dračí vejce do Osilonu.
gramarye - správné označení pro kouzlo
Greig - otrokář
Gretiem - drak

H
Haberth - koníř z Therinsfordu
Hadarak - poušť
Haeg - černokněžník, Durzův učitel
Helena - Jeodova žena
Helgrind - Brány temnot; místo u Dras-Leony
Helzvog - bůh trpaslíků, který je stvořil z hroudy kamení
herndall - matky, vládkyně urgalů
Heslant - mnich, autor knihy o dějinách Alagaësie. Za tuto knihu byl upálem za rouhání.
Hírador - drak
Horst - kovář z Carvahallu, který mnohokrát Eragonovi pomohl.
Hrothgar - král trpaslíků, žije v Tronjheimu.
Hvedra - snoubenka Orika

I
Igualda - vodopády v Dračích horách
Ilirea - pevnost Jezdců, později nazývaná Uru'baen
Illium - ostrov u Surdy
ingietum - trpaslíci, kovodělníci a kováři. Jeden trpasličích klanů.
Ingothold - drak
Inzilbeth - provincie, kde se narodil Galbatorix
Irnstad - Jezdec, který přežil souboj se Stínem
Irwin - ministerský předseda Surdy
Isenstar - jezero na severu Království u města Gil'ead.
Isidar Mithrim - Hvězdná růže; safír tvořící podlahu v Tronjheimu
Islanzadi - elfská královna
Ismira - Slounova žena
Ithrö Zhâda - starověké sídlo trpaslíků, původně Orthíad

J
Jarša - Vardenský poslíček
Jeod - Bromův přítel a spojenec Vardenů, který nakonec skončil jako obchodník v Teirmu.
Jezdci - viz Dračí jezdci
Jiet - řeka
Jörmundur - Ažihadův zástupce
Juga - drak
Jura - drak

K
Kadok - 1. Eragonův děd; 2. kůň, který dostal jméno právě po Eragonově dědovi. Eragon ho nakonec prodal v nějaké vesnici u Dras-Leony.
Kančí oko - velký mořský vítr, mezi dvěma ostrovy
Katrina - řezníkova dcera, přítelkyně Rorana
kočkodlak - zvíře, které má určité čarodějné schopnosti
Korgan - praotec trpaslíků, který obejvil Farthen Dur.
Kóstha-mérna - jezero v Beorských horách u kterého je vchod do Farthen Dur.
kouzelník - ke kouzlení užívá starověká slova
Království - území ovládané Galbatorixem
Křivopřísežník - Jezdec, který se připojil ke Galbatorixovi
Kuasta - pobřežní město na jihu
Kull - elita mezi urgaly. Je mnohem větší než obyčejný urgal, měří kolem osmi stop. Dokáže běžet několik dní v kuse a stále má sílu na okamžitý boj.
Kuthian - skála

L
Laetri - elf, který přežil souboj se Stínem
Lenora - dračice
Leona - jezero na západě království u města Dras-Leona.
lianí - elfská květina
Liduen Kvaedhí - Poetické písmo, elfské písmo pro starověký jazyk
Lifaen - elf doprovázející Eragona z Cerisu do Ellesméry
Loring - obyvatel Carvahallu

M
Mandel - maldík z Carvahallu
Marcus Tábor - vládce Dras-Leony, který žije v honosném paláci.
Mariana - Gerova žena
Martin - strážce lodí z Teirmu, kterého potkal Eragon v hospodě U Zeleného kaštanu.
Maud - kočkodlačice, která žije v Ellesméře u elfů
Menoa - strom s duší, který vládne Du Waldenvarden
Merlock - klenotník
Miremel - dračice
Modravé jezero - jezero v Dračích horách
Morgothal - bůh trpaslíků
Morn - hostinský v Carvahallu
Morzan - Křivopřísežník, otec Murtagha. Byl zabit Bromem kdysi dávno.
Murtagh - Eragonův společník, syn Morzana, který Eragona zachránil před ra'zaky u Dras-Leony.

N
nagra - zvíře typické pro Beorské hory, odváží se ho livit jen nejudatnější lovci
Narda - město na severu
Narí - elf doprovázející Eragona z Cerisu do Ellesméry
Nasuada - Ažihadova dcera
Neal - falešné jméno Broma v Teirmu
Nëya - elfská strážkyně
Nía - ostrov u Surdy
Ninor - řeka, která protéká vesnicemi Daret a Yazuak a vlévá se do jezera Isenstar.
Nolfavrell - mladík z Carvahallu
Nuada - hrdinka elfské epické písně

O
Ofeila - dračice
Orik - trpaslík, Hrothgarův synovec
Oromis - Zdravý mrzák, Truchlící mudrc, Dračí jezdec, a Eragonův učitel. Žije naTel'naeír, několik mil v lesích Du Waldenvarden za Ellesmérou se svým drakem Glaedrem.
Orrin - král v Surdě
Orthíad - viz Ithrö Zhâda
Osilon - elfské město

P
Palancar - 1. údolí, ve kterém leží Carvahall a Therinsford. Je tvořeno Dračími horami a teče v něm řeka Anora. Na jeho konci stojí hora Utgard na které je hlídková věž Jezdců. 2. první lidský král obývající Allagaësii, který vyhlásil válku elfům, ale několikrát prohrál, proto byl svými lidmi opuštěn a vzápětí zabit vlastním synem.
Parlim - ostrov u Surdy
pás Beloty Moudrého - pás Jezdců obsahující drahokamy
půvabný lid - označení elfů

Q
Quinby - obyvatel Carvahallu, zabit vojáky v hostinci U Morna.

R
ra'zakové - Galbatorixovi přisluhovači, hledači draků a nepřátelů Království. Nikdo přesně neví kdo jsou. Nesnáší světlo a stále nosí černé pláště.
Rada starších - rádci panovníka Vardenů
Ramr - řeka
Rhunön - elfská kovářka, která ukovala meče pro všechny Jezdce
Rimgar - též Tanec hada a jeřába, elfské cvičení
Risthart - vladař Teirmu
Ristvak'baen - jiný název Utgardu, hora u řeky Anory poblíž Therinsfordu
Roran - Gerův syn, Eragonův bratranec
Roslarb - drak

S
Sabrae - členka Rady starších
Safira - dračice. Toto jméno nesla Bromova dračice, která byla zabita v bitvě u Dorú Areaba. Ale také Eragonova dračice.
seitrovník - rostlina
seitrový olej - olej vyráběný z lístků seitrovníku, kteří sloužil klenotníkům k uchovávání perel. Ale po několika upravách a zaklínadlech sloužil jako kyselina, která spálila pouze kůži a kosti. Velice drahá záležitost.
Selena - Eragonova matka
Silák Ohen - drak
Sílthrim - elfské město u jezera Ardwen
skilna bragh - smrtící jed
Sloun - řezník, který Eragona nikdy neměl rád.
Sněžný Blesk - Bromův, později Eragonův kůň
Solembum - Angelin kočkodlak, který žil v Teirmu a později Tronjheimu.
starověký jazyk - jazyk, kterým kdysi mluvili elfové a všechny původní bytosti Alagaësie; užívá se při kouzlení
Stín - viz Durza
Stříbřité lesy - lesy na jihu u jezera Tüdosten
Surda - země na jihu, která se po pádu Jezdců odtrhla od Království

Š
Šedý lid - rasa ovládající kouzla
Šruikan - Galbatorixův drak
Šrur'tugal - elfský název pro Jezdce

T
Tarnag - terasovité město trpaslíků na východním konci Beorských hor. Na samém vrcholu leží Celbedeil.
Tarok - Galbatorixův velitel
Teirm - město na pobřeží, středisko obchodu. Bylo postaveno tak, aby se domy od hradeb postupně zvyšovali až do středu k hradu. Tak aby na naich mohli být lukostřelci aniž by zastřelili své druhy a naopak, aby na nich nemohli stát nepřátelé, kteří by byli okamžitě sestřeleni z hradu.
Tel'naeír - skála na které žil Oromis se svým drakem Glaedrem
Therinsford - vesnice v údolí Palancar.
Thorv - trpaslík z Tarnagu, který se stal Eragonovým průvodcem po Tarnagu a pak dál až do lesů Du Waldenvarden, odkud se vrátil do Tarnagu.
Tialdarí - domy v Ellesméře, které jsou vyzpívané ze stromů
Toark - dvě řeky téhož jména
Torkenbrand - otrokář
Tornak - 1. Murtaghův sluha a učitel bojového umění; 2. Murtaghův kůň, který nese jméno po Murtaghově učiteli bojového umění
Trevor - starosta Daretu
Trianna - vůdkyně Du Vrangr Gata, po zmizení Dvojčatů
Třináct Křivopřísežných - Jezdci, kteří zradili, viz Křivopřísežník
Trn - drak
Tronjheim - město-hora. Nejkrásnější a nejmonumentálněší místo, které kdy trpaslíci vystavěli.Míli vysoká hora, celá z mramoru, vastavěná uprostřed kráteru sopky Farthen Dur.
túnivor - nektar, protijed proti skilna braghě

U
U Morna - hospoda v Carvahallu
U Zeleného kaštanu - hospoda v Teirmu, byla velmi špinavá a neútulná.
U Zlaté koule - hostinec v Dras-Leoně, čistá, dobré pivo.
Uden - ostrov u Surdy
Umért - člen Rady starších
Undin - trpaslík, vůdce klanu Durgrimst Ragni Hefthym
urgalové - monstra s rohy na hlavě.
Uru'baen - hlavní město Alagaësie
Urur - bůh trpaslíků
urzhadn - lesní medvěd typický pro Beorské hory, elfové mu říkají beorn
Ušnark - označení Galbatorixe
Utgard - hora u řeky Anory poblíž Therinsfordu na které stojí strážní věž Jezdců.

V
Vanilor - drak
Vanir - elfský šermíř
Vardenové - odbojová skupina proti králi
Vol Turin - Nekonečné schodiště; točité schodiště v Tronjheimu. Tímto schodištěm se dostanete až na vrchol Tronjheimu do Dračí síně.
Volund - bojové kladivo krále trpaslíků sloužící zároveň jako žezlo
Vrael - vůdce Jezdců, který se postavil Galbatorixovi, ale nakonec byl na Utgardu zabit Galbatorixem.
Vroengard - ostrov, odvěký domov Jezdců ležící na severu. Na kterém bylo vystavěno město Dorú Areaba.

Y
Yazuak - vesnice ležící na řece Ninor, byla celá vyvražděna urgaly.

Z
Zar'roc - Eragonův meč, původně Morzanův
zářivá dlaň - značka na dlani po doteku dračího mláděte

Ž
Žraločí Zub - ostrov u Teirmu

Kam dál