postavy2

10. ledna 2010 v 20:20 |  postavy
Ažihad
Vůdce Vardenů. Vedl Vardeny z útočistě, které jim poskytli trpaslíci, Tronjheim ve Farthen Dur. Byl moudrý a mezi Vardeny i trpaslíky velmi vážený. Ve Farthen Dur se dělil o moc s trpasličím králem Hrothgarem. Měl dceru Nasuadu, která od jakživa plnila jeho příkazy. Nikdo nevědel, když přišli do Farthen Duru, kdo je její matkou, Ažihad to nikdy nikomu nezdělil. V Bitvě pod Farthen Durem vedl jedno ze tří křídel Vardenů a trpaslíků. Po vítězné bitvě se vydal pronásledovat uprchlíky, urgaly, do chodeb pod Beorskými horami. Když se vrátil do Tronjheimu byl v tunelu, zabit skupinou urgalů. Byl pohřbit do zvláštní kobky, pod Tronjheimem.

Birgit
Žena Quinbiho, žili spolu v Carvahallu, dokud nepřišli do Carvahallu vojáci vedeni ra'zaky, zatknout Rorana a dopravit ho králi. Quinby byl zabit opilými vojáky, ra'zakové jeho tělo dokonale ohlodali až na kosti, což Carvahallské podnítilo k útoku. Birgit sváděla smrt jejího manžela na Rorana, ale vždy mu pomáhala, se slovy, že až tohle skončí vybere si jeho dluh. Přesto se stala jedním z nejodhodlanejších Carvahallských obyvatelů, když přecházeli Dračí hory a dál pokračovali na jih do Surdy.

Brom
Carvahallský vypravěč. Kdysi býval Dračím jezdcem, ale když mu zemřela dračice Safira a ostatní Jezdci zemřeli, nebo se přidali ke Galbatorixovi, začal truchlit a nemohl na ni zapomenout. I proto, ale také proto že ho zradil největší přítel Morzan, založil odbojovou skupinu - Vardeny a stanul v jejich čele. Brzy nato ukradl jedno ze třech dračích vajec z královského paláce. Nakonec ho, ale našel Morzan, poslední z křivopřísežníku a snažil se ho zastavit. Brom ho zabil a nechal si jeho meč Zar'roc. Pak vejce odnesl k Vardenům, kde se rozhodlo, že on bude učit jezdce, kterého si drak ve vejci vybere. Ale když se roky nic nědělo odešel do Carvahallu, kde se sadil jako vypravěč. Když se k Eragonovi dostalo vejce a vylíhla semu Safira, putoval s ním Brom na cestě za ra'zaky, kterým se chtěl Eragon pomstít za smrt svého strýce Gera. Brom Eragona vyučoval v kouzlení a v boji s mečem. Nakonec Brom zemřel rukou ra'zaka, který smrtelně zranlil. Eragon ho pomocí kouzel pohřbil do pískovcové skály u Dras-Leony a dračice Safira mu pomocí svých schopností vytvořila diamantovou hrobku.

Eragon
Mladík, který od jakživa žil v Carvahallu, na farmě u svého strýčka Gera se svým bratrancem Roranem. Jako jeden z mála se odvažoval lovit v Dračích horách, které byli samé nebezpečí. život mu změnil nález překrásného kamene, ze kterého se nakonec vyklubalo dračí vejce. Dráčiče, která se narodila dostala jméno Safira. Brzy začali Safiru hledat královi přisluhovači, kteří zabyli eragonova střýčka Gera. Eragon se rozhodl jeho smrt pomstít a vydal se postopách ra'zaců, kteří zabili Gera. K Eragonovi se přidal Brom, který mu nabídl svoje služby. Eragon se brzy naučil kouzlit a Brom ho každý večer učilil jak bojovat s mečem. Když Brom zemřel a on vyvázl jen tak tak před ra'zaky, přidal se k němu jeho zachránce Murtagh. Spolu puto vali do Gil'ead, zde se Eragon utkal se Stínem, kde mu znovu zachránil život Murtagh, ale Stína nezabil. Spolu odvedli z vězení elskou ženu Aryu, která byla otrávená jedem a byla ve zvláštním spánku. Po putování přes poušť Haradak a údolíma Beorských hor, dospěli až k branám Farthen Dur, kde žijí trpaslíci a Vardenové. Zde byl podroben zkoušce, kterou prošel. V bitvě, která se tu několik dní po jeho příchodu strhla, dokázal zabít Stína a díky tomu Vardenové a trpaslíci rozprášili zmatkující urgalské vojsko. Bohužel ho Stín poznamenal ošklivým šrámen na zádech, který ho nesnesitelně bolel při každé větší námaze. Po bitvě na nástupu Nasuady do čela Vardenů jí přísahal věrnost. Hrothgar mu nábil členství v klanu Durgrimst Ingetium a eragon ho přijal. Další zastávkou Eragona v cestě do Ellesméry byl Tarnag, kde se dozvěděl více o trpasličím náboženstvý. Palvili se po řece Áz Ragni a pak po Gaeně, a po tom na koních po lesích Du Waldenvarden až do Elelsméry. Kde začal jeho výcvik Jezdce, pod vedením posledního žijícího Jezdce Oromise. Během oslav Agaetí Blödhren na potvrazení smlouvy s draky mu draci vyléčili jeho zranění a dokončili proměnu v Jezdce. Získal většinu smyslů elfa a dokonce i lépe bojoval. Když zjistil co se děje na jihu v Surdě ihned s Orikem vyrazili na jih. Zde se zůčastnil Bitvy na Hořících pláních, kde se utkal s Murtaghem novým Galbatorixově Jezdci. Murtagh ho snadno porazil, ale Eragon ho dokázal přemluvit ať ho pustí.

Hrothgar
Král trpaslíků, vůdce klanu Durgrimst Ingietum. Jeho sídlo je trůní sál pod Tronjheimem, kde jsou sochy všech předchozích králů. Hrothgar poskytl úkryt Vardenům ve Farthen Dur. S Ažihadem vůdcem Vardenů měl rozdělené pravomoce. Když dorazil Eragon do Tronjheimu a schylovalo s k bitvě, věnoval mu brnění a také dračí pro Safiru. Po bitvě, když Eragon slíbil věrnost Nasuadě, mu nabídl Hrothgar členství ve svém klanu, což nenabídl žádnému člověku nikdy předtím. Nakonec Hrothgarův konec přišel v Bitvě na Hoříích pláních, kde ho zabil kouzlem Murthag, nový Jezdec.

Jeod
Jeod Tyčka, jak se mu také říká, je členem Vardenů a přítel Broma. Společně s Bromem se vydali zpět do Království a vydali se postopách Křivopřísežníků. Jejich meči zemřela většina z nich. Společnými silami objevili tajnou chodbu do Galbatorixova paláce. A odtud pak ukradli jedno ze tří vajec, které Galbatorix vzal po zabití všech draků. Poté se Jeod vydal do Teirmu, kde si otevřel obchodní firmu. Díky které mohl dopravovad do Surdy a dál do Beorských hor Vardenům potraviny a zbraně. Když k němu přišel Brom a Eragon, pomohl jim najít informace o seitrovym oleji. Dlouhou se mu dařilo posílat zásoby Vardenům, než se mu začli záhadně ztrácet lodě a jejich posádky, stejně tak i ostatním obchodníkům, kteří podporovali Vardeny. Proto byl nucen vyhlásit bankrot a prodat všechen svůj majetek. Když, ale do Teirmu přišel Eragonův bratranec Roran, pomohl mu ukrást Dračí Křídlo, s kterým se přeplavili až do Surdy.

Murtagh
Morzanův syn. Utekl z královského paláce poté co rozpoznal, že Galbatorix je blázen a chce mít neomezenou moc. Když se dozvěděl o novém Jezdci, stopoval ra'zaky, kteří ho zaním dovedli. Nedaleko Dras-Leony zachránil Eragona a Broma, který ale zraněním podlehl. Spolu s Eragonem putovali do Gil'ead, kde vysvobodili elfskou ženu Aryu a Murtagh znovu zachránil Eragonovi život. Po putování přes poušť Haradak a údolíma Beorských hor, dospěli až k branám Farthen Dur, kde žijí trpaslíci a Vardenové. Zde byl Murtagh uvězněn, protože se nechtěl podrobit prozoumání jeho mysli. V následující bitvě byl, ale puštěn aby mohl bránit Tronjheim. Když Dvojčata zradili Vardeny a unesli Murtagha po bitvě ke Galbatorixovi, který ho donutil mu přísaha tvěrnost ve starověkém jazyce, stal se Murtagh jeho novým Jezdcem. Jeho rudě červený drak se jmenuje Trn. Spolu s ním se utkali s Eragonem a Safirou v Bitvě na Hořících pláních. Murtagh snadno vyhrál, jelikož Galbatorix mu ukázal tajemství kouzel, které se i elfové bojí používat. Eragon ho, ale dokázal přemluvit, aby ho nechal jít a nezabíjel ho. Murtagh Eragona pustil, ale věděl že ho Galbatorix donutí aby to znovu neudělal.

Oromis
Poslední Jezdec, který přežil pád Jezdců, kromě Galbatorixe, který ho zapříčinil. Jeho drak Glaedr, ale přišel o jednu končetinu a Oromis, se stal neschopný boje. Proto se uchýlil ke skále Tel'naeír v lesích Du Waldenvarden, kde se svým drakem čekali na příchod nového Jezdce. Když Eragon přišel do Ellesméry, Oromis ho začal vyučovat, byl dobrý učitel. Už kdysi patřili pod jeho žáky Brom a Murtagh.

Orrin
Surdský král, na trůn nastoupil po smrti svého otce. Potají pomáhá Vardenům dodávkami jídla a zbraní. Galabtorix ho nenapadl, jen protože ho nepovažuje za velké nebezpečí. Bohužel má Galbatorix téměř pravdu, Orrin je mladý a jako vladař ke svým lidem mírný, ale špatný vojevůdce. Orrin je také vášnivý vědec. Ve svém hradu Borromeu v Aberonu má rozsáhlou laboratoř, kde provádí pokusy. Mimo jiné pokus s rtuťí ve válci ponořeným pod vodou, aby tak dokázal, že existuje vakuum. Své vědecké nářadí s sebou bere i na válečná tažení.

Roran
Syn Gerův. Vyrůstal v Carvahallu, kde pomáhal svému otci společně s Eragonem na jeho farmě, nedaleko Carvahallu. Zamiloval se do dcera řezníka Slouna Katriny. Sloun by samozřejmě nikdy nesouhlasil, aby si ji vzal chudý. Proto se Roran rozhodl odejít do Therinsfordu, kde nastoupil jako učedník místního mlynáře. Velmi brzy se, ale do Carvahallu vrátil na pohřeb svého otce, od té doby Eragona částí duše nenavíděl.
Když do Carvahallu přišli znovu ra'zakové, ukryl se. Vojáci, kteří přišli s ra'zaky zabili Quimbyho a později zapálili sýpku. Proto se rozhodli obyvatelé Carvahallu vojáky vyhnat, Roran jim pomohl a tím podepsali rozsudek nad svými životy. Zvlášť když Rorana opětovně odmítli ra'zakům vydat.
Za těchto okolnostech se nechtěl s Katrinou zasnoubit, ta ale naléhala a on se rozhodl, že se s ní zasnoubí. Když se to dozvěděl Sloun byl zostuzen a naštván. Když Roran přišel s nápadem přejít Dračí hory, Sloun zabil hlídače Byrda, aby mohli ra'zakové proniknout přes val a unést Katrinu. Čemuž Roran nedokázal zabránit a naopak utrpěl ošklivé zranění.
Od svého plánu, ale neopustil, převedl všechny vesničany i s jejich stády a v Nardě. Zde si najal lodě s kterými se doplavil až do Teirmu. Kde potkal Jeoda, který mu pomohl ukrást královskou loď Dračí křídlo. S touto lodí unikl Kančímu oku, velkému vodnímu víru mezi ostrovy u Surdy a nakonec doplul až k Hořícím pláním. Kde během bitvy zabil Dvojčata.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama