Rejstřík

10. ledna 2010 v 12:06 |  obecně
A
Aberon - hlavní město Surdy v kterém leží Borromeo, hrad krále Orrina.
Acallamh - Hrdinka elfské epické písně
Agaetí Blödhren - Osalva Pokrevní přísahy
Alagaësie - Jméno země, dějiště příběhu
Alalea - místo, odkud pocházejí elfové
Albriech - Horstův syn
Angela - bylinkářka v Teirmu, k předpovídání osudu používá dračí kůstky, které nikdy nelžou, tak vyložila osud Eragonovi i kdysi dávno jeho matce. Později se přesunula do Tronjheimu.
Anora - řeka protékající Dračími horami a údolím Palancar
Anurin - vůdce dračích Jezdců před Vraelem.
Aroughs - město na jihu
Arya - elfka, která byla ochránkyní dračího vejce, ze kterého se vyklubala Safira. Právě ona ho poslala do Dračích hor, když ji zajmul Stín. Je velmi dobrou kouzelnicí.
Az Ragni - řeka, která teče z Beorských hor na sever k městu Hedart
Ažihad - vůdce Vardenů. Žije v Tronjheimu a zde se dělí o moc s trpasličím králem Hrothgarem.

B
Baldor - Horstův syn
Beirland - ostrov u Surdy, je jediným z ostrovů u Surdy, na kterém leží vesnice
Belatona - město na jihu
beorn - elfský název pro lesního medvěda typického pro Beorské hory
Beorské hory - hory na východním pobřeží Surdy. Tyto hory se stali jediným útočištěm trpaslíků, mají zde několik větších či menších cest. Celé hory jsou prokutány jejich tunely, dá se přejít z jednoho konce na druhý podzemým. Výška Beorských hor je neuvěřitelná, některé hory dosahují výšky až dvanáct mil.
Beroan - drak
Bid'Darm - jméno draka prvního Jezdce Eragona
Birgit - žena Quinbyho
Birka - Gerův kůň
Blagden - bílý havran královny Islanzadí
Blesk - viz Sněžný Blesk
Borromeo - hrad, sídlo krále Surdy, leží v Aberonu.
Brand - Risthartův obchodní správce v Teirmu. Je neúplatný a dodržojel všechny zásady a předpisy.
Brány temnot - viz Helgrind
Briam - drak
Brom - vypravěč z Carvahallu, Eragonův společník. Kdysi býval Jezdcem, ale v bitvě o Dorú Areaba mu zemřela dračice Safira a on musel žít dlouhý život bez ní. Svůj konec našel v pískovcových horách u Dras-Leony.
Brugh - Gerův kůň
Bullridge - město
Byrda - obyvatel Carvahallu zavraždění Slounem

C
Cantos - město, příležitostný úkryt vzbouřenců
Carsaib - původní Durzovo jméno
Carvahall - rodná vesnice Eragona. Obchodníci sem jezdívali dvakrát do roka na podzim a na jaře, obyvatelé od nich nakoupili zásoby pro nadcházející období a prodali jim přebytečnou úrodu. Ještě dodne koluje v žilách obyvatel Carvahallu krev krále Palancara, který toto území obýval před osmi sty lety.
Celbedeil - svatyně a chrám trpaslíků v kterém jsou sochy všech trpasličích bohů a velký obraz dějin Allagaësie, který je dlouhý stovky metrů. Je udělán z glazury tudíž se s časem nemění.
Ceranthor - dávný elfský král
Ceris - elfské město a základna na jihu Du Weldenvarden
Ceunon - město na severu
Clovis - majitel obchodních člunů

Č
čaroděj, čarodějnice - užívá zaklínadla a lektvary
Černá ruka - Galbatorixoi špióni na Surdě
černokněžník - používá duchy a temná kouzla

D
Daret - vesnice u řeky Ninor
Dellanir - elfská královna, předchůdkyně Evandara
Dempton - mlynář z Therinsfordu, který nabídl práci Roranovi.
Deynor - vůdce Vardenů, Ažihadův předchůdce
Dóndar - desátý král trpaslíků. Zajímal se o poezii, což dokládá trpasličí knihovna, kde můžete najít některé z jeho básní.
Dormnad - spojka Vardenů v Gil'eadu
Dorú Areaba - město Jezdců na ostrově Vroengard
Dračí hory - pohoří na západě Alagaësie. Většina lidí se sem bála chodit, příroda zde byla nehostiná a nebezpečná.
Dračí jezdci - ochránci země. Byli spjati se svými draky, a díky tomu se dožívali dlouhého věku.
Dračí křídlo - třístěžňová zásobovací loď
Dras-Leona - město na jihu. Nemá žádný řád, žijí zde uctívači Helgrindu, kteří pijí krev a provádí vražedné rituály. Stojí zde palác v kterém žije Marcus Tábor, ale největší dominantní stavbou je katedrála.
Du Fyrn Skulblaka - válka elfů a draků
Du Silbena Datia - název písně
Du Vrangr Gata - Klikatá cesta; skupina kouzelníků z Tronjheimu. Do této skupiny patří i Dvojčata.
Du Weldenvarden - lesy na severu Alagaësie, jsou ještě nebezpečnější než Dračí hory, kdo se sem vydal už se nevrátil, nebo se vrátil jako šílenec.
Durgrimst Ingietum - trpasličí klan, do kterého patří Hrothgar
Durgrimst Feldunost - trpasličí klan
Durza - Stín; černokněžník. Byl učedníkem Haega, který nakonec zemřel. Durza Stín, byl zabit Eragonem v Bivě pod Farthen Durem.
Dvojčata - Ažihadovi strážci, patří k nejmocnejším čarodějům v Tronjheimu. Ale jsou velmi zrádní a intrikánští.

E
Ebrithil - oslovení "Mistře" ve starověkém jazyce
Edok'sil - strážní věž Jezdců na Utgardu
Egraz Karn - Holohlavý; označení Dvojčete
Elain - Horstova žena
Elesari - členka Rady starších
elfové - jedna z ras obývající Alagaësii
Ellesméra - elfské hlavní město
Elva - vardenský sirotek požehnaný Eragonem a Safirou. Díky čemuž ihend ví proč se trápí lidé v jějí blízkosti.
Eragon - 1. hlavní postava příběhu; 2. první Jezdec téhož jména
Eridor - drak
erisdar - elfské lucerny
Evan - falešné jméno Eragona v Teirmu, které používal, aby neprozradil svou pravou identitu.

F
faelnirv - elfský nápoj, destilát
Falberd - člen Rady starších
Faölin - Aryin společník, který byl zabit, když vezli dračí vejce do Osilonu.
Fariky - služebná Nasuady
Farthen Dur - kráter sopky, ve kterém leží velkolepé sídlo Vardenů a trpaslíků Tronjheim.
Fasaloft - vesnice u jezera Leona
Feinster - vesnice
feldunost - zvíře typické pro Beorské hory, vypadá jako hosrská koza, která má rohy větší než urgal.
Fisk - tesař z Carvahallu
flamberg - zbraň
Folkvír - kůň na kterém cestoval Eragon po Du Weldenvarden
Fredrik - vardenský bojovník. V boji mečem se mu vyrovná jen málo, který člověk nebo trpaslík.
Frundor - drak

G
Gašz - Galbatorixův velitel
Galbatorix - král Alagaësie. Kdysi býval jezdec, ale když přišel o svého draka zbláznil se a žádal Jezdce o alšího. Ty mu ho nedali a on postupně všechny zabil a ty které nezabil se k němu přidali.
Galzra - drak
Gannel - trpaslík a mnich, vůdce klanu Durgrimst Quan
Gareth - hostinský u Zeleného kaštanu
Garzvog - Kull, vůdce urgalů
Gedrik - koželuh z Carvahallu
Gero - Eragonův strýc, kterého zabili ra'zaci
Gertruda - bylinkářka z Carvahallu, působila zde také jakási zdravotnice nebo spíše léčitelka.
Gil'ead - město na severu
Gildintor - bájný hřebec
Glaedr - Oromisův drak, který přišel o jednu nohu a proto i s Oromisem odešli do ústraní Du Waldenvarden
Glenwing - Aryin společník, který byl zabit, když vezli dračí vejce do Osilonu.
gramarye - správné označení pro kouzlo
Greig - otrokář
Gretiem - drak

H
Haberth - koníř z Therinsfordu
Hadarak - poušť
Haeg - černokněžník, Durzův učitel
Helena - Jeodova žena
Helgrind - Brány temnot; místo u Dras-Leony
Helzvog - bůh trpaslíků, který je stvořil z hroudy kamení
herndall - matky, vládkyně urgalů
Heslant - mnich, autor knihy o dějinách Alagaësie. Za tuto knihu byl upálem za rouhání.
Hírador - drak
Horst - kovář z Carvahallu, který mnohokrát Eragonovi pomohl.
Hrothgar - král trpaslíků, žije v Tronjheimu.
Hvedra - snoubenka Orika

I
Igualda - vodopády v Dračích horách
Ilirea - pevnost Jezdců, později nazývaná Uru'baen
Illium - ostrov u Surdy
ingietum - trpaslíci, kovodělníci a kováři. Jeden trpasličích klanů.
Ingothold - drak
Inzilbeth - provincie, kde se narodil Galbatorix
Irnstad - Jezdec, který přežil souboj se Stínem
Irwin - ministerský předseda Surdy
Isenstar - jezero na severu Království u města Gil'ead.
Isidar Mithrim - Hvězdná růže; safír tvořící podlahu v Tronjheimu
Islanzadi - elfská královna
Ismira - Slounova žena
Ithrö Zhâda - starověké sídlo trpaslíků, původně Orthíad

J
Jarša - Vardenský poslíček
Jeod - Bromův přítel a spojenec Vardenů, který nakonec skončil jako obchodník v Teirmu.
Jezdci - viz Dračí jezdci
Jiet - řeka
Jörmundur - Ažihadův zástupce
Juga - drak
Jura - drak

K
Kadok - 1. Eragonův děd; 2. kůň, který dostal jméno právě po Eragonově dědovi. Eragon ho nakonec prodal v nějaké vesnici u Dras-Leony.
Kančí oko - velký mořský vítr, mezi dvěma ostrovy
Katrina - řezníkova dcera, přítelkyně Rorana
kočkodlak - zvíře, které má určité čarodějné schopnosti
Korgan - praotec trpaslíků, který obejvil Farthen Dur.
Kóstha-mérna - jezero v Beorských horách u kterého je vchod do Farthen Dur.
kouzelník - ke kouzlení užívá starověká slova
Království - území ovládané Galbatorixem
Křivopřísežník - Jezdec, který se připojil ke Galbatorixovi
Kuasta - pobřežní město na jihu
Kull - elita mezi urgaly. Je mnohem větší než obyčejný urgal, měří kolem osmi stop. Dokáže běžet několik dní v kuse a stále má sílu na okamžitý boj.
Kuthian - skála

L
Laetri - elf, který přežil souboj se Stínem
Lenora - dračice
Leona - jezero na západě království u města Dras-Leona.
lianí - elfská květina
Liduen Kvaedhí - Poetické písmo, elfské písmo pro starověký jazyk
Lifaen - elf doprovázející Eragona z Cerisu do Ellesméry
Loring - obyvatel Carvahallu

M
Mandel - maldík z Carvahallu
Marcus Tábor - vládce Dras-Leony, který žije v honosném paláci.
Mariana - Gerova žena
Martin - strážce lodí z Teirmu, kterého potkal Eragon v hospodě U Zeleného kaštanu.
Maud - kočkodlačice, která žije v Ellesméře u elfů
Menoa - strom s duší, který vládne Du Waldenvarden
Merlock - klenotník
Miremel - dračice
Modravé jezero - jezero v Dračích horách
Morgothal - bůh trpaslíků
Morn - hostinský v Carvahallu
Morzan - Křivopřísežník, otec Murtagha. Byl zabit Bromem kdysi dávno.
Murtagh - Eragonův společník, syn Morzana, který Eragona zachránil před ra'zaky u Dras-Leony.

N
nagra - zvíře typické pro Beorské hory, odváží se ho livit jen nejudatnější lovci
Narda - město na severu
Narí - elf doprovázející Eragona z Cerisu do Ellesméry
Nasuada - Ažihadova dcera
Neal - falešné jméno Broma v Teirmu
Nëya - elfská strážkyně
Nía - ostrov u Surdy
Ninor - řeka, která protéká vesnicemi Daret a Yazuak a vlévá se do jezera Isenstar.
Nolfavrell - mladík z Carvahallu
Nuada - hrdinka elfské epické písně

O
Ofeila - dračice
Orik - trpaslík, Hrothgarův synovec
Oromis - Zdravý mrzák, Truchlící mudrc, Dračí jezdec, a Eragonův učitel. Žije naTel'naeír, několik mil v lesích Du Waldenvarden za Ellesmérou se svým drakem Glaedrem.
Orrin - král v Surdě
Orthíad - viz Ithrö Zhâda
Osilon - elfské město

P
Palancar - 1. údolí, ve kterém leží Carvahall a Therinsford. Je tvořeno Dračími horami a teče v něm řeka Anora. Na jeho konci stojí hora Utgard na které je hlídková věž Jezdců. 2. první lidský král obývající Allagaësii, který vyhlásil válku elfům, ale několikrát prohrál, proto byl svými lidmi opuštěn a vzápětí zabit vlastním synem.
Parlim - ostrov u Surdy
pás Beloty Moudrého - pás Jezdců obsahující drahokamy
půvabný lid - označení elfů

Q
Quinby - obyvatel Carvahallu, zabit vojáky v hostinci U Morna.

R
ra'zakové - Galbatorixovi přisluhovači, hledači draků a nepřátelů Království. Nikdo přesně neví kdo jsou. Nesnáší světlo a stále nosí černé pláště.
Rada starších - rádci panovníka Vardenů
Ramr - řeka
Rhunön - elfská kovářka, která ukovala meče pro všechny Jezdce
Rimgar - též Tanec hada a jeřába, elfské cvičení
Risthart - vladař Teirmu
Ristvak'baen - jiný název Utgardu, hora u řeky Anory poblíž Therinsfordu
Roran - Gerův syn, Eragonův bratranec
Roslarb - drak

S
Sabrae - členka Rady starších
Safira - dračice. Toto jméno nesla Bromova dračice, která byla zabita v bitvě u Dorú Areaba. Ale také Eragonova dračice.
seitrovník - rostlina
seitrový olej - olej vyráběný z lístků seitrovníku, kteří sloužil klenotníkům k uchovávání perel. Ale po několika upravách a zaklínadlech sloužil jako kyselina, která spálila pouze kůži a kosti. Velice drahá záležitost.
Selena - Eragonova matka
Silák Ohen - drak
Sílthrim - elfské město u jezera Ardwen
skilna bragh - smrtící jed
Sloun - řezník, který Eragona nikdy neměl rád.
Sněžný Blesk - Bromův, později Eragonův kůň
Solembum - Angelin kočkodlak, který žil v Teirmu a později Tronjheimu.
starověký jazyk - jazyk, kterým kdysi mluvili elfové a všechny původní bytosti Alagaësie; užívá se při kouzlení
Stín - viz Durza
Stříbřité lesy - lesy na jihu u jezera Tüdosten
Surda - země na jihu, která se po pádu Jezdců odtrhla od Království

Š
Šedý lid - rasa ovládající kouzla
Šruikan - Galbatorixův drak
Šrur'tugal - elfský název pro Jezdce

T
Tarnag - terasovité město trpaslíků na východním konci Beorských hor. Na samém vrcholu leží Celbedeil.
Tarok - Galbatorixův velitel
Teirm - město na pobřeží, středisko obchodu. Bylo postaveno tak, aby se domy od hradeb postupně zvyšovali až do středu k hradu. Tak aby na naich mohli být lukostřelci aniž by zastřelili své druhy a naopak, aby na nich nemohli stát nepřátelé, kteří by byli okamžitě sestřeleni z hradu.
Tel'naeír - skála na které žil Oromis se svým drakem Glaedrem
Therinsford - vesnice v údolí Palancar.
Thorv - trpaslík z Tarnagu, který se stal Eragonovým průvodcem po Tarnagu a pak dál až do lesů Du Waldenvarden, odkud se vrátil do Tarnagu.
Tialdarí - domy v Ellesméře, které jsou vyzpívané ze stromů
Toark - dvě řeky téhož jména
Torkenbrand - otrokář
Tornak - 1. Murtaghův sluha a učitel bojového umění; 2. Murtaghův kůň, který nese jméno po Murtaghově učiteli bojového umění
Trevor - starosta Daretu
Trianna - vůdkyně Du Vrangr Gata, po zmizení Dvojčatů
Třináct Křivopřísežných - Jezdci, kteří zradili, viz Křivopřísežník
Trn - drak
Tronjheim - město-hora. Nejkrásnější a nejmonumentálněší místo, které kdy trpaslíci vystavěli.Míli vysoká hora, celá z mramoru, vastavěná uprostřed kráteru sopky Farthen Dur.
túnivor - nektar, protijed proti skilna braghě

U
U Morna - hospoda v Carvahallu
U Zeleného kaštanu - hospoda v Teirmu, byla velmi špinavá a neútulná.
U Zlaté koule - hostinec v Dras-Leoně, čistá, dobré pivo.
Uden - ostrov u Surdy
Umért - člen Rady starších
Undin - trpaslík, vůdce klanu Durgrimst Ragni Hefthym
urgalové - monstra s rohy na hlavě.
Uru'baen - hlavní město Alagaësie
Urur - bůh trpaslíků
urzhadn - lesní medvěd typický pro Beorské hory, elfové mu říkají beorn
Ušnark - označení Galbatorixe
Utgard - hora u řeky Anory poblíž Therinsfordu na které stojí strážní věž Jezdců.

V
Vanilor - drak
Vanir - elfský šermíř
Vardenové - odbojová skupina proti králi
Vol Turin - Nekonečné schodiště; točité schodiště v Tronjheimu. Tímto schodištěm se dostanete až na vrchol Tronjheimu do Dračí síně.
Volund - bojové kladivo krále trpaslíků sloužící zároveň jako žezlo
Vrael - vůdce Jezdců, který se postavil Galbatorixovi, ale nakonec byl na Utgardu zabit Galbatorixem.
Vroengard - ostrov, odvěký domov Jezdců ležící na severu. Na kterém bylo vystavěno město Dorú Areaba.

Y
Yazuak - vesnice ležící na řece Ninor, byla celá vyvražděna urgaly.

Z
Zar'roc - Eragonův meč, původně Morzanův
zářivá dlaň - značka na dlani po doteku dračího mláděte

Ž
Žraločí Zub - ostrov u Teirmu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama